SKELBIMAI. MŪSŲ VIEŠPATS JĖZUS KRISTUS, VISATOS VALDOVAS – 2017 m. lapkričio 26 d.

LITURGIJA
Lapkričio 30 d., ketvirtadienį, – Šv. Andriejus, apaštalas

JAUNIMO VAKARAI
Kviečiame dalyvauti šlovinimo vakaruose, kurie vėl vyks kiekvieną antradienį!
18.30 šv. Mišios, 19.30 šlovinimas / adoracija / užtarimo malda
20.45 jaunimo susitikimas / arbata / mokymas / pasidalinimai.

ADORACIJOS KOPLYČIA
Jėzus Švč. Sakramente laukia visų norinčių su Juo susitikti. Galima ateiti pasimelsti į nuolatinės
adoracijos koplytėlę, kuri yra bažnyčios pagrindinio įėjimo kairėje pusėje. Lankymo valandos laisvos nuo
7.00 iki 21.00 val., nakties maldai reikia užsirašyti. Jei norėtumėte ateiti reguliariai, galite užsirašyti,
kreipdamiesi į atitinkamą atsakingąjį (tel. nr. rasite skelbimų lentoje prie adoracijos koplyčios). Tylioji
adoracijos malda kviečia vienytis su garbinamu Viešpačiu, priimant Šventąją Komuniją, prieš tai tinkamai
paruošus širdį per Sutaikinimo sakramentą.
Jeigu jaučiate raginimą, labai kviečiame išdrįsti ir prisijungti prie Švč. Sakramento adoruotojų.
Adoracijos koplyčioje naktinėmis valandomis trūksta dviejų žmonių adoracijai:
Iš antradienio į trečiadienį naktį nuo 2:00 iki 5:00 val.
Iš trečiadienio į ketvirtadienį naktį nuo 2:00 iki 4:00 val.
Labai laukiame norinčių prisijungti prie adoruotojų bendruomenės.skambinkite Laimai 8 620 84494 arba
rašykite laima@laraneda.lt

SUSIKAUPIMO DIENA ADORUOTOJAMS
Kviečiame į susikaupimo dieną adoruotojams, kuri vyks vienuolyno šv. Jono Pauliaus II salėje gruodžio
2 d. Renginio tikslas – geriau pažinti garbinamą Jėzų. Tema: Adoracija ir artimo meilė: “Viešpatie, kada
gi mes Tave matėme?” (Mt, 25, 37) Programa: 9:30 malda ir I paskaita Jono Pauliaus II salėje; 10:30
Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje (bus galima prieiti išpažinties); 11:30 šv. Mišios; 12:30 Dieninė
malda su broliais. Suneštinė agapė. 13:45 Lectio divina; 14:30 II paskaita; 15:30 pabaiga.

TAIZE – GAILESTINGUMO VAKARAS
Šv. Jono bendruomenė tęsia Taizé – Gailestingumo vakarų ciklą. Pasimatysime jau ketvirtąjį kartą ir tai
įvyks labai greitai – gruodžio 5 d. Turime džiugią žinią: pasimatymas įvyks ne tik su mylinčia ir
laukiančia Šv. Jono šeima, bet ir su dar labiau mylinčiu ir dar labiau laukiančiu mūsų Viešpačiu. Sutikti
Gailestingąją Jėzaus Širdį – tai pagrindinis organizuojamo vakaro tikslas. Skambės nuostabios Taizé
giesmės, kurias ves choras „Adoramus“, turėsime Švč. Sakramento adoraciją, galimybę prieiti išpažinties
ir paprašyti brolių ir sesių užtarimo. Vakaro tema: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus
savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios.“ Renginys skirtas visiems Vilniaus
miesto gyventojams ir, žinoma, visiems atkakliausiems kitų miestų gyventojams, kurie ryžtųsi atvažiuoti!
Laukiame Jūsų!
Daugiau: https://www.facebook.com/taizegailestingumovakarai/
Kviečiame prisijungti prie choro! Skambinkite Miglei Miliūnaitei tel. 867552180.

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į gilesnę
maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę paremti vargonų
atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite paaukoti ir tiesiogiai – mūsų
sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis – „Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų
pagalbą ir aukas! Jau surinkome 18 430 Eur.