SKELBIMAI – XXXIII EILINIS SEKMADIENIS 2017 m. lapkričio 19 d.

Viešpaties Jėzaus bažnyčia, Antakalnio g. 27

Šiandien 13.15 val. (po šv. Mišių), giedos mūsų choras „Adoramus Te” Nuoširdžiai kviečiame!
Po koncerto bus galima paaukoti vargonams.

LITURGIJA
– Lapkričio 20 d., pirmadienį, – šv. Rapolas Kalinauskas, vienuolis.
– Lapkričio 21 d., antradienį, – Švč. Mergelės Marijos Paaukojimas.
– Lapkričio 22 d., trečiadienį, – šv. Cecilija, mergelė, kankinė.
– Lapkričio 24 d., penktadienį, – šv. Andriejus Zung-Lakas, kunigas, ir draugai, kankiniai.
– Lapkričio 25 d., šeštadienį, – šv. Kotryna Aleksandrietė, mergelė, kankinė.

JAUNIMO REKOLEKCIJOS lapkričio 24-26 d.
Kviečiame 18-35 metų jaunimą dalyvauti rekolekcijose „Ar tikėjimas gali pakeisti mano
gyvenimą?“, kurios vyks Marijos namuose.
Ves tėvas Reno-Marie (Prancūzija).
Registracija el. paštu: dovile.pakstiene@gmail.com

JAUNIMO VAKARAI
Kviečiame dalyvauti šlovinimo vakaruose, kurie vyksta antradieniais. 18.30 šv. Mišios, 19.30 šlovinimas / adoracija / užtarimo malda
20.45 jaunimo susitikimas / arbata / mokymas / pasidalinimai.

CHARIZMATINIS SUSITIKIMAS
Susitikimas su Marcinu Zielinski – šį ketvirtadienį: 18.00 – šv. Mišios, katechezė, malda,
galimybė nueiti išpažinties.

ADORACIJOS KOPLYČIA
Jėzus Švč. Sakramente laukia visų norinčių su Juo susitikti. Galima ateiti pasimelsti į nuolatinės
adoracijos koplytėlę, kuri yra bažnyčios pagrindinio įėjimo kairėje pusėje. Lankymo valandos
laisvos nuo 7.00 iki 21.00 val., nakties maldai reikia užsirašyti. Jei norėtumėte ateiti reguliariai,
galite užsirašyti, kreipdamiesi į atitinkamą atsakingąjį (tel. nr. rasite skelbimų lentoje prie
adoracijos koplyčios). Tylioji adoracijos malda kviečia vienytis su garbinamu Viešpačiu, priimant
Šventąją Komuniją, prieš tai tinkamai paruošus širdį per Sutaikinimo sakramentą.
Jeigu jaučiate raginimą, labai kviečiame išdrįsti ir prisijungti prie Švč. Sakramento adoruotojų.
Šiuo metu laisvi šie laikai naktį /ryte: II-III naktis – nuo 2 iki 5 val., III-IV naktis – nuo 4 iki 5 val.,
VII-I naktis – nuo 2 iki 4 val.
Lauksime jūsų, skambinkite Laimai 8 620 84494 arba rašykite laima@laraneda.lt

SUSIKAUPIMO DIENA ADORUOTOJAMS
Kviečiame į susikaupimo dieną adoruotojams, kuri vyks vienuolyno šv. Jono Pauliaus II salėje
gruodžio 2 d. Renginio tikslas – geriau pažinti garbinamą Jėzų. Tema: Adoracija ir artimo
meilė: “Viešpatie, kada gi mes tave matėme?” (Mt, 25, 37)
9:30 Malda ir I paskaita Jono Pauliaus II salėje;
10:30 Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje (bus galima prieiti išpažinties);
11:30 šv. Mišios;
12:30 Dieninė malda su broliais. Suneštinė agapė.
13:45 Lectio divina;
14:30 II paskaita;
15:30 Pabaiga

TAIZE – GAILESTINGUMO VAKARAS
Šv. Jono bendruomenė tęsia Taizé – Gailestingumo vakarų ciklą. Pasimatysime jau ketvirtąjį
kartą ir tai įvyks labai greitai – gruodžio 5 d. Turime džiugų žinių, jog pasimatymas įvyks ne tik su
mylinčia ir laukiančia Šv. Jono šeima, bet ir su dar labiau mylinčiu ir dar labiau laukiančiu mūsų
Viešpačiu. Sutikti Gailestingąją Jėzaus Širdį – tai ir yra pagrindinis organizuojamo vakaro tikslas.
Skambės nuostabios Taizé giesmės, kurias ves choras „Adoramus“, turėsime Švč. Sakramento
adoraciją, galimybę prieiti išpažinties ir paprašyti brolių ir sesių užtarimo. Vakaro tema:
„Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra
iš Šventosios Dvasios.” Renginys skirtas visiems Vilniaus miesto gyventojams ir, žinoma,
visiems atkakliausiems kitų miestų gyventojams, kurie ryžtųsi atvažiuoti! Laukiame Jūsų!
Daugiau: https://www.facebook.com/taizegailestingumovakarai/
Kviečiame prisijungti prie choro!
Skambinkite Miglei Miliūnaitei tel. 867552180.

DĖKOJAME
Ačiū visiems, kas padovanojote šakučių, peilių, šaukštų ir šaukštelių bei lėkščių. Jau turime
pakankamai.
Ieškome dar vieno kilimo. Nuoširdžiai dėkojame už pagalbą!

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur), Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite
paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –
„Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 18 430 Eur.

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS
Tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų bažnyčios
tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.
Numatomas pasiruošimo susitikimų laikas – trečiadieniais 18 val.
Susitikimų datos: lapkričio 22, 29; gruodžio 6,13, 20; sausio 10, 17, 24, 31 + susikaupimo
diena (data bus patikslinta); vasario 7, 14, 21, 28; kovo 7, 14, 21, 28; balandžio 4, 11, 18, 25 +
rekolekcijos (data bus patikslinta); gegužės 2, 9, 16.
Norinčius prašome registruotis el.p. simonabaciuliene@yahoo.com, tel. 868575065.
Pirmasis susitikimas lapkričio 8 d. 18 val. vienuolyne – šv. Jono menėje, I aukšte.
Užsiregistravusiems atsiųsime daugiau informacijos.

CHORAS
Choras kviečia giedoti! Repeticijos antradieniais 19.00 šv. Jono Pauliaus II salėje. Informacija:
imantasimkus@gmail.com, tel. 862074203.