Naujienos

Nebus šv. Mišių

Vasario 21 d., trečiadienį šv. Mišių 18.30 val. joanitų vienuolyne nebus.

KVIEČIAME PASIKLAUSYTI NAUJAUSIŲ HOMILIJŲ ĮRAŠŲ

T. Paulius Juozapas CSJ – PELENŲ TREČIADIENIS – vasario 14 d. http://www.joanitai.org/wp-content/uploads/2017/recordings/sermons/Homilija20180214_TPJuozapasCSJ.mp3

SKELBIMAI I GAVĖNIOS SEKMADIENIS 2018 m. vasario 18 d.

LITURGIJA Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios. Vasario 20 d., antradienį, – šv. Mišios 18.30 val. (bažnyčioje). Po šv. Mišių – šlovinimas. Vasario 22 d., ketvirtadienį, – šv. Petro, […]

Žiūrėti visas naujienas

LIETUVOS PAAUKOJIMAS MARIJOS, LIETUVOS GLOBĖJOS, ŠIRDŽIAI