Naujienos

SKELBIMAI I GAVĖNIOS SEKMADIENIS 2018 m. vasario 18 d.

LITURGIJA Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios. Vasario 20 d., antradienį, – šv. Mišios 18.30 val. (bažnyčioje). Po šv. Mišių – šlovinimas. Vasario 22 d., ketvirtadienį, – šv. Petro, […]

Catholicism – vasario 17 d.

  Tema: „Šlovingas ir kenčiantis kūnas. Mistinė bendrystė tarp Kristaus ir bažnyčios“. „Catholicism“ (angl.) , liet. – „Katalikybė“. Programa, skirta gilinti žinias apie Katalikų Bažnyčią ir jos mokymą. Susitikimus veda Šv. Jono broliai. Atvira visiems. 8.15 -Paskaita I (filosofija) 8.45 – Paskaita II (teologija) 9.15 – Arbatos pertraukėlė 9.30 – „Catholicism“ dokumentinis filmas (anglų kalba […]

Kovo 2-4 d. – Gavėnios rekolekcijos

DĖMESIO. BROLIS TOMAS MARIJA NEGALĖS VESTI REKOLEKCIJŲ. PAMOKSLAUS ŠV. JONO BROLIAI.       Nuo penktadienio 17.30 val. iki sekmadienio 16 val. Pamokslaus šv. Jono broliai. Tema: „GAVĖNIA, IŠTROŠKUSIOS ŠIRDIES KELIONĖ PRIE GYVOJO VANDENS ŠALTINIO“. Auka : 50€ (jaunimui 30€). Registracija : Irena, tel. 8 648 92920, marijosnamai@joanitai.org    

Žiūrėti visas naujienas

LIETUVOS PAAUKOJIMAS MARIJOS, LIETUVOS GLOBĖJOS, ŠIRDŽIAI