Naujienos

„CATHOLICISM“ kovo 24 d.

    Tema – Eucharistija ir šventosios Mišios.   Pradžia 8.15 val. Jono Pauliaus II salėje.   http://www.joanitai.org/catholicism/

Senųjų Trakų priorijos šventė kovo 24 d.

Šv. Jono apaštalinės seserys jau 1o metų Lietuvoje. Kviečiame dalyvauti šventėje Senuosiuose Trakuose.    

TRIDIENIO REKOLEKCIJOS JAUNIMUI

  Kviečiame jaunimą į Velykų Tridienio rekolekcijas (prasideda kovo 29 d. vakare, 18 val. ir baigiasi balandžio 1 d. po 10.00 val. šv. Mišių) su br. Louis – Xavier. Dalyvio auka 15 eur. Užrašo Ernesta, el. p. tridienio.rekolekcijos@gmail.com  

Žiūrėti visas naujienas