Naujienos

TYLOS REKOLEKCIJOS ADORUOTOJAMS GRUODŽIO 1-2 D.

Kviečiame visus į tylos rekolekcijas adoruotojams gruodžio 1-2 d. Rekolekcijų tema: „Adoracija, kaip laikas tylėti“ (plg. Koh 3, 7) veda br. Chrizostomas ir ses. Adelė Rekolekcijos prasidės: gruodžio 1 d., šeštadienį, 9 val. ir baigsis gruodžio 2 d. sekmadieni 13 val. Detali rekolekcijų programa skelbiama ant adoracijos koplytėlės durų. Sekmadienį, gruodžio 2 d. vyks visų adoruotojų […]

KVIEČIAME PASIKLAUSYTI NAUJAUSIŲ HOMILIJŲ ĮRAŠŲ

T. Reno Marija CSJ – VISI ŠVENTIEJI – lapkričio 1 d. T. Paulius Juozapas CSJ – XXXI EILINIS SEKMADIENIS – lapkričio 4 d. T. Paulius Steponas CSJ – XXXII EILINIS SEKMADIENIS – lapkričio 11 d. http://www.joanitai.org/media-homilijos/

VISŲ ŠVENTŲJŲ REKOLEKCIJOS MŪSŲ BAŽNYČIOJE IR RELIKVIJŲ ĮNEŠIMAS

Spalio 30 d. Tema: Šv. Jonas Paulius II. 18.30 val. šv. Mišios, t. Reno Marija paskaita, relikvijų pagerbimas, adoracija ir galimybė prieiti išpažinties iki 21.00 val. Spalio 31 d. (treč.) – Tema: Šv. Faustina. 18.30 val. šv. Mišios, t. Pauliaus paskaita, relikvijų pagerbimas, adoracija ir galimybė prieiti išpažinties iki 21.00 val.   Lapkričio 1 d. […]

Žiūrėti visas naujienas

MALDOS VAKARAI

TOBULĖJIMO KELIAS

KATALIKYBĖ